Krajina

Hraběnčina vyhlídka

Česká krajina, Dolomiti, panoramatické fotografie.